Referencie

Posudky lekárov

Liečebná magnetická podložka MP1Liečebná magnetická podložka MP1 bola viac ako 1 rok testovaná v dvoch zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a na základe vyjadrení lekárov bol pre tento výrobok udelený Schvaľovací výmer Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v Bratislave. Schvaľovací výmer Schvaľovací výmer

Posudok MUDr. Sadloňovej obsahuje tieto informácie: Podložku MP1 som používala asi rok. Pacientov som vyberala cielene. Skupinu tvorili pacienti s chronickým ochorením pohybového ústrojenstva od 50 do 70 rokov. Liečba magnetickou podložkou bola samozrejme podpornou liečbou. Pacienti ju používali - mali ju doma 6-8 týždňov. V 96% prípadov udávali zlepšenie, ktoré sa v prvom rade prejavilo kľudnejším spánkom a potom čiastočným ústupom bolestí. Z diagnóz skupinu prezentuje skupina s koxartrózou, gonartrózou, progresívnou polyartritídou a s chronickými vertebrogénnymi bolesťami... Jednoznačne by som mohla konštatovať, že magnetická liečebná podložka je vhodnou pomôckou pri ochoreniach pohybového aparátu.
MUDr. Zverko udáva že magnetickú podložku MP1 použilo v sledovanom období 100 pacientov kúpeľnej liečby v trvaní 21 dní. Ani jeden pacient neudával nepríjemné pocity pri jej aplikácii. Magnetická podložka bola umiestnená pod plachtou na posteli pacienta počas celej liečby. U väčšiny sme zaznamenali zmiernenie subjektívnych ťažkostí - hlavne celkové upokojenie nervovej sústavy, zmiernenie bolestí kĺbov a úpravu spánku. Aplikáciu sme nemuseli prerušiť ani u jedného pacienta. Vzhľadom na naše skúsenosti, aplikáciu liečebnej magnetickej podložky odporúčame ako doplnkovú liečbu u pacientov trpiacich nespavosťou, reumatickými bolesťami narúšajúcimi spánok.
Tretím zariadením v ktorom podložku MP1 posudzoval lekár boli Kúpele Smrdáky, kde bolo podľa meraní deklarované, že magnetická podložka MP1 zvyšuje tonus (napätie) svalstva, čo mohlo byť využiteľné pri rehabilitácii svalových porúch.