Magnetoterapia

Všeobecne

V roku 1780 Francúzska kráľovská lekárska spoločnosť vydala správu o liečebných účinkoch magnetu. Hovorilo sa v nej, že účinok magnetického fluida spočíva asi v jeho priamom a bezprostrednom Magnetické pole Zemevplýva na nervy človeka. Tým vznikol vedný odbor magnetobiológia, ktorý skúma vzťah biologických systémov a magnetického poľa. Vieme, že Zem je obrovským magnetom a magnetické pole, ktoré vytvára okrem iného chráni človeka pred nebezpečným kozmickým žiarením. Pokusmi sa napríklad dokázalo, že magnetickým poľom možno ovplyvniť rast rastlín. Ak sa naraz zasadili rovnaké rastliny do dvoch črepníkov, rastlina ovplyvnená diskovým magnetom rástla dvojnásobne rýchlejšie. Nás samozrejme viacej zaujíma ľudský organizmus. Ak si uvedomíme, že prenášanie nervových vzruchov sa deje elektrickými prúdmi a že tam, kde sa nachádza elekrický prúd je prítomné aj magnetické pole, môžeme tušiť súvislosti medzi vonkajším magnetickým poľom a činnosťou buniek. Ako magnetizmus organizmu chýba zistili aj prví kozmonauti. Keď sa dostali mimo pôsobenie Zeme, po niekoľkých dňoch došlo k rozvráteniu ich biologických rytmov. Cykly bdenia a spánku stratili poriadok. Potom nastali poruchy v duševnej i telesnej oblasti (únava, priestorová dezorientácia, poruchy motoriky, bolesti hlavy, nervové podráždenia). Niektorí kozmonauti pre tieto príčiny po návrate z letu zomreli. Dnes je tento problém vyriešený. V skafandroch sú všité magnetické prúžky a aj v kozmickej lodi je vytvorený umelý magnetizmus.

Bolesti krížovO liečbe magnetom (magnetoterapii) hovoríme vtedy, keď na organizmus, alebo postihnutý orgán tela začneme pôsobiť umelo vytvoreným magnetickým poľom, ktoré prevyšuje zemský magnetizmus. Organizmus vyvolá obrannú reakciu a aktivita centrálnej nervovej sústavy sa viac sústredí na tento orgán a niekedy sa takýmto spôsobom podarí poruchu odstrániť. Okrem toho magnetické pole pri aplikácii na človeka spôsobuje prekrvenie a zlepšenie výživy tkanív, zvyšuje napätie svalov, urýchľuje zrastanie kostí a liečbu po úrazoch a má analgetický (protibolestivý) účinok. S magnetoterapeutickými prístrojmi sa možno stretnúť v liečebných a rehabilitačných pracoviskách a okrem toho sú známe rôzne liečebné pomôcky z trvalých (permanentných) magnetov.

Indikácie magnetoterapie sú dosť rozsiahle. Možno spomenúť najmä:
- poúrazové stavy,
- bolesti chrbtice,
- reumatizmus,
- chronické zápalové a degeneratívne ochorenia pohybového systému
- neuralgie, neuritídy, obrny nervov,
- poruchy prekrvenia, bolesť hlavy, vred predkolenia,
- varixy, sínusitídy, bronchitídy, nespavosť a iné.
TabletkyLiečbu magnetom využívajú profesionálni lekári, ale môžu ju používať aj laici. Liečba chronickej bolesti, pokiaľ sa nejedná o vnútorné orgány, je zvlášť vhodná na samoliečbu magnetom. Čo je na magnetoterapii najcennejšie je to, že nemá vedľajšie negatívne účinky a možno ju kombinovať s ktoroukoľvek inou liečebnou metódou. Ak napríklad pacient trpí nespavosťou a začne si pomáhať tabletkami na spanie, liečba pomôže, ale každá tabletka nepriaznivo ovplyvní celý zažívací trakt. Potom je organizmus na liek viac a viac imúnny a je potrebné zvyšovať dávky, aby sa dosiahol rovnaký efekt. Samozrejme magnetoterapia nie je zaručeným všeliekom, ale dosahované výsledky stoja za zamyslenie. Ako príklad možno spomenúť referát z kongresu lekárov v Montreux v r. 1997, kde Dr. Demetrio Sodi-Pallares, primár kardiochirurgie v Mexico City dokumentoval snímkami s ročným odstupom vyliečenie rakoviny kostí na desiatkach pacientov pomocou magnetoterapie a potravinových doplnkov. Pri magnetoterapii tiež platia kontraindikácie, ktoré jej použitie vylučujú. Sem patrí tehotenstvo, akútna tuberkulóza, krvácavé stavy a kardiostimulátory.